سامانه اجاره خودرو خویش ران

دعوت از اجاره دهندگان خودرو

خودروی خود را برای اجاره در سامانه اجاره خودرو خویش ران ثبت کنید تا طالبان آن امکان اجاره آن را داشته باشند

سامانه اجاره خودروی خویش ران از هموطنانی که از جای جای کشورمان یا خارج از کشور مایلند خودروی خود را برای اجاره در اختیار متقاضیان قرار دهند، تقاضا می شود فرم ذیل را تکمیل نمایند.این سامانه اطلاعات مربوط به خودروی شما، از جمله نوع ، مدل و محل استقرار آن را، در سیستم جستجوی خود وارد کرده و قابل جستجو و بازیابی خواهد کرد. ضمنا شرایط اختصاصی شما را برای هر خودرو عینا جهت آگاهی اجاره کنندگان درج خواهد کرد.

فرم همکاری با سامانه اجاره خودرو خویش ران

این سامانه تلاش می کند پل ارتباطی مستحکمی باشد بین اجاره دهندگان و اجاره گیرندگان خودرو.

با تلفن 88922500 می توانید با ما تماس بگیرید.


نام - به فارسی


تلفن همراه - فقط عدد


شهر محل سکونتسامانه اجاره خودرو خویش ران

پل ارتباطی اجاره دهندگان و اجاره گیرندگان خودرو